За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Проф.д-р. Ивица Милевски во публикацијата „Основни одлики на палеовулканскиот релјеф во западниот дел на Осоговскиот масив“ ја опишува планината Плавица како впечатлив палеовулкански центар. Нејзиниот врв, гледано од јужна страна, ја има типичната форма на вулканска купа, а во непосредна негова близина се распоредени повеќе помали, таканаречени паразитски купи, меѓу кои се формирале депресии кои предиспонирале создавање на неколку речни корита, како и на коритото на Кундинското езеро.

kundinsko ezero vulkanski biser na osogovijata 1

Сподели