fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
nacionalen park mavrovo zariste na biodiverzitetot

Национален парк Маврово – жариште на биодиверзитетот

Националниот парк Маврово е најголем меѓу трите во Македонија. Неговите граници се простираат на неколку планини Кораб, Дешат, Шар планина, Бистра и Крчин.Има 73.088 хектари. Во границите на паркот се среќаваат: речни долини, клисури, водопади, пештери, леднички езера. Прогласен е за национален парк во 1948 година. Од вегетацијата на паркот најголема застапеност има заедницата од горска букова шума. Има 1435 различни видови растенија, од кои лековити се 1404. Единствено наоѓалиште е за 12 растителни видови, а многу ретки има 33 видови растенија.

Сподели