fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
prirodnite karakteristiki na mariovo

Природните карактеристики на Мариово

Мариовскиот предел поседува огромни естетско-визуелни вредности поради својата типичанта архитектура на, поради специфичниот релјеф и бојата на подлогата што ја дава гранитот. Потенцијалите за туризам и рекреација се огромни. Од друга страна, напуштањето на земјоделството придонесло овој предел да поседува и многу големи вредности од аспект на биодиверзитет.

Сподели