fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

The Other Side of Tourism

Summer vacation is a time dedicated to us, for our relaxation and enjoyment by the sea and lake shores. But as tourism develops in one of the largest industries, so does its impact on the environment. Seas and lakes are ecosystems that if we do not take care of, they will turn from a place of relaxation into a major source of many environmental problems. Discover the other side of tourism.

Authors: Kiril Arsovski Przo, Zaneta Trajkoska, Ana Aleksovska
Host: Gjorgji Neskoski
Directed by Ana Aleksovska
Camera: Ivan Popovic, Ljubomir Domazetov
Editing: Borce Krstevski
Thanks to: Ivor Fuka, Tijana Bajic

Share