fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
 

Blogiranje

Najbolje prakse za pisanje blogova

Budite jasni i koncizni i na početku istaknite glavnu poentu
Najbolji blogovi obično navode glavnu poentu u prvom pasusu. Trudite se da uvek pokažete čitaocima zašto bi oni trebalo da vode računa o problemu sa kojim se suočavate. Krenite odmah sa iznošenjem svojih glavnih tvrdnji, a nakon toga ponudite dokaze koji će podržati te tvrdnje. Izbegavajte uvodne fraze poput „U ovom radu ja ću…“ ili „Namera ovog dokumenta je da …“.

Podržite blog dokazima i izvorima
Tvrdnje iznesene u blogovima trebalo bi da se temelje na dokazima iz vašeg istraživanja ili istraživanja drugih pojedinaca ili organizacija. Hiperlinkovi koji vode do dužih istraživačkih radova, izveštaja, baza podataka, primera situacija ili slučajeva o kojima raspravljate mogu biti od velike pomoći u potpori tvrdnjama i argumentima koje iznosite. Pazite da se ne oslanjate previše na informacije sadržane u spoljnim izvorima, jer je to ipak vaš samostalni tekst.

Budite kratki i jasni
Blogovi bi trebalo da imaju jasnu strukturu i lak protok, odnosno da budu napisani u kratkim odlomcima, u razumljivom i neformalnom stilu. Objave treba da sadrže između 600 i 800 reči

Neformalni stil
Blogovi su obično direktni i neformalni kako bi bili dostupni široj publici. Stil pisanja trebalo bi da bude bliži novinarskom nego akademskom stilu. Blog nije akademski rad niti dokument o javnim politikama. Ne upotrebljavajte previše skraćenica i latinskih reči ili specifičnu terminologiju koju šira javnost ne može da prepozna.

Struktura bloga
Pišite blogove u nekoliko kratkih odlomaka, podeljenih u dva do tri kratka delova. Možete da koristiti i podnaslove kako bi podržali argument. Svaki odlomak uobičajeno može da se sastoji od četiri ili pet rečenica.

Na kraju bloga iznesite vaš kratki zaključak koji pojačava argumente i ponudite predloge za prevazilaženje problema ili promenu politike o kojoj razgovarate.

Esencijalni elementi jednog bloga

Naslov
Autori često zapostavljaju važnost naslova. Određivanje odgovarajućeg naslova izuzetno je važno zbog njegove veće čitanosti. Naslov treba da sadrži jednu rečenicu koja sažima glavni argument teksta. Izbegavajte pitanja ili opšte teme („Zagađenje u Makedoniji“). Najbolji naslovi sadrže do 6-8 reči, i koriste jednostavan i razumljiv jezik koji mogu razumeti čak i oni koji su manje upoznati sa temom.

Upućivanje/referenciranje
Ne koristite akademske reference na svom blogu. Umesto toga, upotrebljavajte hiperlinkove da biste uputili čitaoce dodatnim izvorima. To mogu biti dokumenti, zakoni, izveštaji, istraživački radovi, drugi blogovi itd.

Fusnote treba da se koriste samo u krajnjoj nuždi i to vrlo retko. Ako su informacije važne, onda, kao i uvek, pokušajte da ih uklopite u tekst.

Grafikoni i slike
Dijagrami i slike su izvrstan alat koji omogućava bolje tumačenje argumenata i podataka sadržanih u tekstu. Grafikoni i dijagrami generalno su učinkovitiji od tabela jer ih čitaoci mogu brže i lakše protumačiti. Svaki grafikon ili slika treba jasno da navedu izvor, čak i ako je to sam autor.
Autor može da obezbedi bilo koje fotografije ili statične slike iz videozapisa, ali mora da bude jasno da on / ona ima pravo da ih koristi. Oni mora da budu: 1. Od autora bloga, 2. licencirani za slobodnu distribuciju ili 3. da imaju dozvolu za upotrebu slike.

Lični podaci i fotografija
Svi autori treba da pošalju fotografiju od dva do tri reda i biografiju koji će biti smešteni u tekstu i na stranicu saradnika, sa linkovima do vaših veb stranica ili profila na društvenim mrežama koje želite da uključite.