fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
 

O nama

Doma je edukativna onlajn platforma za zaštitu Instituta za komunikacijske studije

Šta je „Doma“?

Zaštita životne sredine je jedan od najvećih izazova sa ​​kojima se suočava Makedonija i region. Nedostatak proverenih, tačnih i preciznih informacija, kvalitetnih analiza, rasprava, kao i odgovornost nadležnih institucija, otvorili su prostor za kreiranje # Doma.

# Doma je ekološka, ​​edukativna, onlajn platforma Instituta za komunikacijske studije putem koje istražujemo, analiziramo, informišemo i edukujemo o temama vezanim za životnu sredinu, biodiverzitet, održive prakse i ekološku svest.

Svrha #Doma je informisati i edukovati o zaštiti životne sredine i biodiverziteta, podstaknuti raspravu i motivisati građane da se aktivno uključe i izvrše pritisak na institucije za rešavanje problema. Takođe, #Doma će dodatno tražiti odgovore i od nadležnih institucija, što će im pružiti priliku da pokažu svoju odgovornost i transparentnost i doprineće tome da građani budu bolje informisani i aktivno uključeni.

Problemi sa žitvotnom sredinom, kao ni sama priroda ne poznaju političke granice.# Doma će istraživati prirodne vrednosti kao i prirodne opasnosti i pretnje na regionalnom nivou u saradnji sa svim balkanskim zemljama i šire.

Ova veb stranica razvijena je u okviru projekta „Korišćenje novinarstva zasnovanog na činjenicama za podizanje svesti i suprotstavljanje dezinformacijama u medijskom prostoru Severne Makedonije“, koji se sprovodi od strane Instituta za komunikacijske studije. Projekat je finansiran od Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, uz podršku Britanske ambasade u Skoplju. Stavovi i mišljenja izraženi na ovoj veb stranici ne odražavaju nužno stavove i mišljenja Britanske Vlade.

Dobrodošli Doma!

Urednik

Kiril Pržo

+389 2 3090 004

Ko smo mi?

Institut za komunikacijske studije (IKS) je neprofitna naučnoistraživačka organizacija, osnovana 2012 godine.

Misija IKS-a je da pomogne jačanju makedonske demokratije u radu sa medijima, građanskim društvom i javnim institucijama, edukujući kritičko mišljenje javnosti koja će zahtevati veću transparentnost i odgovornost uključivanjem građana u kreiranju javnih politika.