fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Целиот реон припаѓа на поширокото вулканско подрачје на Кратовско-Злетовската област, која е карактеристична по својот палеовулкански релјеф, а влегува и во состав на заштитениот предел Осоговски планини.

kundinsko ezero vulkanski biser na osogovijata 2

Сподели