Скопје и неговата околина во себе крие многу природни вредности. Како што градот растел и се проширувал, така се менувал изгледот на котлината.