fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Езерото се полни исклучиво од атмосферски води, поточно од врнежи и со топење на снегот, па во текот на годината неговото ниво варира, а во одредени периоди комплетно пресушува. До седумдесетите години од минатиот век, кога тука е прокопан одводен канал, нивото на водата во езерото било многу поконстантно. Денес, покрај со испарување и понирање, големо количество вода се губи и преку овој канал, што значително влијае врз хидробиолошката стабилност на езерото.

kundinsko ezero vulkanski biser na osogovijata 6

Сподели