За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Местото е атрактивно и за крупниот дивеч, од кој најмногу се застапени срните и дивите свињи, кои повремено се симнуваат од околните планини и тука пијат вода. Во минатото, кога водостојот бил повисок и постабилен, во езерото имало пијавици, а тоа било дом и на многу птици, меѓу кои доминирале шатки и чапји. Но, со намалување на количеството вода во езерото, растителниот и животинскиот фонд во голема мера е намален, а многу видови веќе не се дел од овој амбиент.

kundinsko ezero vulkanski biser na osogovijata 9

Сподели