fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Politika e privatësisë

Me këtë Politikë të privatësisë definojmë mënyrat e mbledhjes së informacionit personal, qëllimin për të cilin i mbledhim ato, ruajtjen e këtyre të dhënave dhe kushtet me të cilat ne mund t’ua vëmë në dispozicion këto të dhëna palëve të treta.

Kjo politikë vlen për përdoruesit e faqes së internetit doma.edu.mk, e cila mirëmbahet nga Instituti për Studime të Komunikimit (në tekstin e mëtejmë ISK). Kontrollues i përmbledhjes së të dhënave personale është Instituti për Studime të Komunikimit, rr. Jurij Gagarin 17-1/1, 1020 Shkup.

Mënyra dhe qëllimi i mbledhjes së të dhënave personale

Kjo faqe interneti mbledh të dhënat personale në dy mënyra:

  • Nëse na kontaktoni në formularin e kontaktit për aplikimin për programet master, me ç’rast ne do të marrim një email me emrin dhe mbiemrin tuaj, numrin tuaj të telefonit dhe adresën tuaj të emailit. Këto të dhëna ne i mbledhim për të qenë në gjendje t’ju kontaktojmë.
  • Përmes cookies, duke vizituar vetë faqen e internetit. Cookies janë përmbajtje tekstuale që një faqe interneti mund të lërë në kompjuterin tuaj për të identifikuar vizitat tuaja të përsëritura dhe mënyrat në të cilat ndërveproni me faqen e internetit. Më shumë informacion rreth cookies dhe llojit të të dhënave që marrim prej tyre mund të gjeni më poshtë.

Ruajtja e këtyre të dhënave dhe të drejtat tuaja

Të dhënat që ju na dërgoni përmes formularit të kontaktit, ne i marrim në postën tonë elektronike. Ne i ruajmë këto të dhëna derisa të përmbushet qëllimi për të cilin janë mbledhur. Këto të dhëna ju mund të kërkoni të fshihen, thjesht duke dërguar një kërkesë në emailin ose duke na kontaktuar në numrin e telefonit +389 (0)2 3090 004.

Të dhënat që mbledhim nga cookies nuk mund të lidhen drejtpërdrejt me ju, kështu që ne nuk mund të përpunojmë një kërkesë për fshirjen e tyre. Më shumë informacion rreth cookies mund të gjeni më poshtë.

Ndarja e të dhënave me palët e treta

ISK mund të ndajë të dhënat tuaja personale vetëm me kërkesë të një gjykate ose autoriteteve shtetërore hetimore dhe vetëm në bazë të ligjit. ISK nuk ndan ose shet informacionin tuaj personal me palët e treta.

Lidhur me të dhënat e marra nga cookies, Instituti mund t’i ndajë këto të dhëna me palët e treta vetëm për qëllimin e analizimit të performancës së faqes sonë të internetit dhe ndërveprimit të përdoruesit me të. Në këtë rast, palët e treta janë të detyruara me marrëveshje me ISK-në t’i ruajnë këto të dhëna vetëm në vëllim dhe kohëzgjatje për përgatitjen e analizës dhe nuk mund t’i ndajnë ato me palët e treta.

Nëpunës për mbrojtjen e të dhënave personale

Nëpunës për mbrojtjen e të dhënave personale në Institutin për Studime të Komunikimit është Bojan Georgievski – | +389 (0)2 3090 004.

 

Lexoni Politikën për përdorimin e cookies.