fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
makedonskiot biodiverzitet se potpira na stranski donacii

Македонскиот биодиверзитет се потпира на странски донации

Македонија има богат биодиверзитет ама за заштита и за истражувања за потпира на странски донации, невладини организации и индивидуалци. Недостигаат финансиски средства. Потребно е зајакнување на капацитетите на институциите, но и ново стручно тело „Завод за заштита на природата“. Тоа од нас го бара и европската унија. Сега, секторот за природа во управата за животна средина брои 12 вработени, а е одговорен за речиси сите активности за заштита на природата!

Сподели