fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Eco Ambassador – Biljana Filipovska

While many are giving up from believing in the individual ability to change the bad habits in society, Biljana is adamant: “My answer is simple: energy rebellion. It always succeeds”. As one of the founders of Dobra Zemja – the first consumers cooperative in Macedonia, Biljana Filipovska is a supporter of constant progress and a dedicated environmentalist. She is continuously influencing the environment through her works, directing it towards ecological and humanitarian activities.

Share