fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
zelena ekonomija milo mi e featured

Zeleni marketing, drago mi je

Razvitak međunarodne i nacionalne ekološke politike i propisa › jačanje ekološke svesti građana › potražnja za zelenom robom i uslugama › prepoznavanje zelenog poslovanja na tržištu › širenje obima poslovanja ekološki osvešćenih preduzeća –

– po ovom principu se u svetu razvio zeleni marketing – poseban oblik marketinga u kom se poslovne aktivnosti planiraju uzimajući u obzir uticaj koji proizvodi i usluge mogu imati na životnu sredinu i društvo u celini. Po ovom principu je opšte dobro postalo reklama za sticanje dobra pojedinca.

Od pravne obaveze do pravne koristi

Razvojem međunarodne ekološke politike, razvijaju se i nacionalni propisi koji obavezuju preduzeća načelima održivog razvoja.

Tako, u Bosni i Hercegovini, proizvođači, distributeri i prodavci proizvoda upakovanih u ambalažu, u obavezi su da se uključe u sistem upravljanja ambalažnim otpadom. U suprotnom, rizikuju da snose finansijske posledice u vidu kazni i posebnih naknada.

Zelenim marketingom ovu pravnu obavezu kompanije mogu okrenuti u svoju korist – eko oznakom na ambalaži, mogu se izdvojiti od konkurencije, ističući se kao preduzeće koje konstantno napreduje u skladu sa ekološkom politikom. S obzirom da eko oznake stiču samo preduzeća koja ispunjavaju posebno određene i stroge kriterijume, one su siguran znak brige o životnoj sredini, i sigurno najbolji znak zelenog marketinga.

Država kao zeleni promoter
Mnoge države i međunarodne organizacije nude različite podsticaje i olakšice preduzećima koja se okreću zelenom poslovanju, kao što su državne subvencije ili oslobađenje od obaveze plaćanja poreza, pa i dodelu eko znaka. Time država usmerava poslovanje kompanija i promoviše zaštitu životne sredine.

Ekološki osvešćeni potrošači

U skladu sa jačanjem svetske ekološke svesti, sve je više potrošača koji na tržištu potražuju zelene proizode. Dakle, stvara se potpuno nova forma potražnje – potražnja za proizvodima čiji proces stvaranja, konzumiranja i odlaganja ne šteti životnoj sredini. Tu stupa na scenu zeleni marketing.

Ukoliko kompanija nudi takve proizvode, predstavljanjem prednosti svoje robe, moći će da dopre do potrošača, koji pored estetskog izgleda, udobnosti, ukusa ili funkcionalnosti, sada tragaju i za sigurnošću i odsustvom štetnog uticaja na njih, i na životnu sredinu. Zato je vrlo bitno da sve tvrdnje zelenog marketinga budu istinite, radi stvaranja i održavanja dobre ekološke reputacije.

Ekološki osvešćeni potrošači mnogobrojni su u turizmu, usled čega u Crnoj Gori trenutno postoji 27 hotela i turističkih apartmana sa međunarodnim sertifikatom održivosti u turizmu. Sertifikat održivosti predstavlja potvrdu da smeštajna jedinica u svom radu štedi energiju i vodu, kao i sredstva za rad, te da je provera štedljivosti izvršena po tačno utvrđenim procedurama. Na ovakav način se ulaže i u zaposlene, kojima postaje blisko održivo poslovanje, pa ga nadalje prenose gostima i korisnicima usluga.

Ekološki poslovni imidž

Ekološki osvešćene firme svojim poslovanjem promovišu očuvanje životne sredine, a time potencijalno utiču i na potrošače do kojih princip održivosti još uvek nije stigao.

Kako bi celokupan proizvodni proces bio neštetan za životnu sredinu, a s obzirom da različite firme često stvaraju samo delove jednog istog proizvoda, kompanije moraju međusobno da sarađuju. Na taj način se firme informišu i ekološka svest se širi u poslovnim krugovima. Čak se i u biznisu, jedino zajedničkom akcijom mogu dostići ekološki ciljevi.

Najjači su najzeleniji
Regionalna kompanija Imlek svoje proizvode pakuje u ambalaže izrađene od prirodnih materijala iz obnovljivih izvora, koje se stoprocentno mogu reciklirati. Pored eko oznake na proizvodu, websajt kompanije detaljno upućuje potrošače na definiciju i prednosti eko ambalaže, što ovu firmu čini jednom od retkih koje edukuju korisnike o prednostima zelenog poslovanja.
Planirana je distribucija škotskog viskija Johnnie Walker u bocama koje će u osnovi biti izrađene od papira. Materijal za ambalažu, koja će biti podobna za reciklažu, crpeće se iz pažljivo uređenih šuma, a u proizvodnji se neće koristiti plastika. Na taj način, poslovanjem će se pored pozitivnih ekonomskih i finansijskih posledica, postići i ekološke i društvene.
Vrhunac zelenog marketinga je nagrađivanje jedne kompanije za zalaganje u oblasti ekologije u samom procesu poslovanja. Još 2012. godine, jedan od najvećih svetskih proizvođača hrane i pića, PepsiCO, primio je nagradu Stockholm Industry Water Award za svoje zalaganje za smanjenje korišćenja vode i energije u svim poslovnim procesima, od lanca snabdevanja, pa sve do fabrika. Potrošnjom manje količine resursa, dobilo se jednako zadovoljenje potreba potrošača, a uz to, i manje zagađenje životne sredine. To je primer kako učinkoviti procesi, poboljšana produktivnost i manji troškovi usled poštovanja propisa, na kraju postaju marketinška strategija – zaštita životne sredine kao jedna od najboljih reklama.
Telekomiunikaciona kompanija Telenor daje mogućnost svojim korisnicima da mesečni račun za telefon primaju u formi elektronske poruke, a da za uzvrat, korisnikov račun bude umanjen za 50 dinara. Pored toga, usled smanjene potrošnje papira, na mesečnom računu korisnik može videti i koliko je stabala sačuvano zahvaljujući elektronskim računima.
zelena ekonomija milo mi e blog 1

Deo Telenorovog elektronskog računa

Tehnološkim razvojem do održivog poslovanja

Od kompanija se očekuje konstantan razvoj i poslovanje koje je u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima. Nove tehnologije omogućavaju dostizanje globalnog cilja broj 12 Ujedinjenih nacija, koji predviđa racionalnu upotrebu resursa, zatim smanjenje otpada i uvođenje održivih praksi u procese proizvodnje do 2030. godine.

Racionalna upotreba resursa najbolje se odražava u izradi ambalaže proizvoda. Trend je da se smanjuje količina materijala za njenu izradu, a time i količina otpada. Rešenje koje najbrže vodi do ostvarenja globalnog ekološkog cilja je potpuni prestanak upotrebe ambalaže. Proizvod bez ambalaže je još bolji vid zelenog marketinga od oznake na ambalaži proizvoda. Međutim, ako je nemoguće izbeći je, principi održivog razvoja nalažu smanjenje potrošnje energije prilikom njene proizvodnje i omogućavanje ponovne upotrebe ambalaže ili njenu reciklažu.

Smanjenje utroška resursa za kompanije znači i smanjenje troškova. Međutim, uvođenje modernih tehnologija za kompaniju predstavlja dodatni trošak, što se često oslikava i na cenu proizvoda.

Dakle, kompanije koje teže napretku, poštujući politiku zaštite životne sredine, na tržištu nude skuplje proizvode od onih kompanija koje nisu ekološki osvešćene. Pa kako će onda ekološki osvešćene kompanije da prodaju svoje proizvode kupcima kojima su ponuđeni proizvodi iste kategorije, samo po nižoj ceni?

Uz pomoć ekološkog marketinga. Predstavljanjem prednosti svog proizvodnog procesa, kao i pozitivnih odlika samog krajnjeg proizvoda, kompanije koje kontrolišu svoj negativan uticaj na životnu sredinu prodaće svoje proizvode ekološki osvešćenim potrošačima.

zelena ekonomija milo mi e blog 2

Problem na Zapadnom Balkanu

Države regiona u sferi biznisa karakteriše loša obaveštenost i još lošije upravljanje resursima, nedostatak volje za prelaskom na održivo poslovanje, neophodnost zamene proizvodnih materijala, kao i odsustvo odgovornog upravljanja otpadom, pre svega recikliranja.

Radi što bolje kooperacije ekološko svesnih preduzeća i potrošača, u svetu se razvio eko menadžment, koji uspešno rukovodi poslovanjem, a sve za dobrobit preduzeća, potrošača, ali i životne sredine. Međutim, u regionu se tek poslednjih godina intenzivno razvija generalni menadžment firme, pa se o eko menadžmentu teško može govoriti.

S obzirom da rasta nema ako on nije ekološki održiv, firme Zapadnog Balkana moraju postati prijatelji životne sredine u cilju opstanka na tržištu. Primetno je osvešćivanje potrošača, te je to dodatni razlog prelaska na održivo poslovanje – čim postoji potražnja, vreme je da se stvori i ponuda.

Uzimajući u obzir opšte dobro, preduzeća mogu postići i sopstveni cilj – profit, zahvaljujući zelenom maretingu. Promovisanjem zaštite životne sredine, promovišu se i roba i usluge preduzeća.

Za početak, dovoljno je napraviti mali korak. Umesto plastičnih kesa, ponudite svojim kupcima platnene. Ako ste vlasnik kompanije koja svoje usluge reklamira deljenjem letaka ili lepljenjem plakata, zapitajte se koliko je drveća bilo potrebno da se proizvedu ta reklamna sredstva, i da li postoji alternativni način kojim ćete umanjiti negativan uticaj na životnu sredinu.

A zatim nastavite, sve dok celokupno poslovanje ne postane zeleno, odnosno dok ono samo po sebi ne postane marketing.

Автор: Јелена Јеремиќ – еколошки правник

Share