fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
kratovski borovi i krivogastanski dab sest i pol vekovi staro prirodno nasledstvo featured

Кратовски борови и Кривогаштански даб – шест и пол векови старо природно наследство

Министерството за животна средина и просторно планирање, во согласност со своите надлежности е главна институција задолжена да планира и да спроведува активности во правец на заштита на природното наследство на Македонија. Во таа насока, во изминатиот период Министерството спроведе активности за валоризација и ревалоризација на 12 поединечни стебла кои со својата старост, амбиентална впечатливост како и изразен изглед претставуваат вредно природно, но истовремено и важно културно-историско наследство на Македонија. Тоа се стебла кои многу векови опстојуваат на овие наши простори и кои одолеале на сите природни предизвици, како и на сите метеоролошки и други непогоди.

Во услови на скромен и во континуитет намалуван буџет на ова министерство, секоја вест за ваква новопокрената постапка е навистина раритетна.

Редакцијата на ДОМА, во второто продолжение од својот сериал репортажи за овие значајни претставници на македонската дендрофлора, ќе се обиде да претстави некои од најважните карактеристики на два исклучително вредни примероци на црн бор во Кратово, како и на еден блатен даб во прилепското село Кривогаштани.

 

Содржината е изработена од Институтот за комуникациски студии.

Фотографија и текст: Дарко Андоновски