fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
isceznat vid na polzav se vrati vo dojran intro

Исчезнат вид на полжав се врати во Дојран

Graecoanatolica macedonica претставува ендемит за Дојранското Езеро. Со намалувањето на нивото на водата во 1970-тите значително се намалила и густината на неговите популации, па во периодот 1992 – 2001 видот не бил нотиран и бил прогласен за исчезнат. Сепак, нотирањето на черупки во 2015 и 2016, иницира на фактот дека видот е сè уште присутен во езерото. Проектот  “Оценка на конзервацискиот статус на еден ендемичен слатководен полжав во Дојранско езеро – популациски статус, закани и конзервациски мерки, Северна Македонија” работи да ја открие оваа мистерија. Дали видот е сепак жив?

Ekoloska pismenost

Сподели