fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
shto e klimatsko scenario featured

Што е климатско сценарио?

Илустрација со повеќе природни непогоди, со текст: Ублажување на климатски промени се мерки и процеси кои треба да го намалат влијанието на климатските промени врз животната средина.

Со цел да се постигне делумно ублажување на влијанието на климатските промени врз животната средина и населението во Македонија, потребни се сериозни, драстични и итни секторски промени особено во областита на енергетика, транспорт, управување со отпад и земјоделство.

Сподели