fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
sto e urban biodiverzitet

Што е урбан биодиверзитет?

Со уништувањето на урбаното зеленило директно се влијае врз намалувањето на бројот на единки и видови на птици, водоземци, влекачи и инсекти во градовите.

sto e urban biodiverzitet

Сподели