fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
ulogata na tradicionalnoto farmerstvo intro

Улогата на традиционалното фармерство

Намалувањето и исчезнувањето на некои видови на мршојадци во Македонија се должи на намаленото одгледување на стока и добиток.

ulogata na tradicionalnoto farmerstvo intro
Сподели