За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Gratë dhe mjedisi jetësor

Gratë në mbarë botën kanë rol të rëndësishëm në menaxhimin me burimet natyrore të familjes dhe komunitetit dhe ato të parat e ndiejnë degradimin e mjedisit jetësor. Në shumë komunitete në mbarë botën, gratë janë ato që menaxhojnë me ujërat, burimet e energjisë, ushqimin si dhe me pyjet dhe kullosat. Por, cila është lidhja sot, ndërmjet gruas dhe mjedisit jetësor?

Share