fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
Фотографија на која се гледа изворот на река Белешница

Поречка Белешница, речен бисер на Македонија

Се смета дека во Република Македонија има преку осумстотини водотеци кои се подолги од пет километри. Меѓу нив, четири се поголеми од 100 километри, шест се со должина помеѓу 50 и 100 километри, а 72 се долги помеѓу 20 и 50 километри. Од останатите водотеци, голем дел се со повремен карактер, односно исполнети се со вода само за време на топење на снеговите и на поројните дождови. За жал, кога е во прашање квалитетот на водата во нашите реки, особено во оние кои поминуваат низ населени места, голем дел од нив се со многу низок квалитет.

Реката Белешница, која е десна притока на Треска, е пример на полноводна река која од својот извор, па се до нејзиниот влив, е со кристално чиста и првокласна вода. Нејзиниот извор, кој е еден од најиздашните во Македонија, со вода се снабдува од подземните резервоари на масивот Јакупица. Иако е долга нецели шест километри, според количеството вода кое го носи, реката Белешница е најголема притока на Треска во Поречкиот Басен. Поради својата кристално чиста вода, Белешница во 2002 година е прогласена за Споменик на природата.

 

Автор на текст и фотографија: Дарко Андоновски