fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
Водата како извор за енергија кај нас е (зло)употребена. Поглед на брана и населено место во блиска позадина

Водата како извор за енергија кај нас е (зло)употребена

  • Хидроенергијата е целосно обновлива, што значи дека никогаш нема да исчезне сè додека водата тече.
  • Создавањето хидроелектрична енергија не ослободува емисии во атмосферата, но емисии се создаваат од резервоарите.
  • Кога се градат брани на повисоки надморски височини, тие претставуваат сериозен ризик за секој град во близина што е под него.
  • Иако има многу добри и лоши страни, кога ќе ги споредите хидроенергијата со заканата од климатските промени, несомнено е подобра од која било фабрика за фосилни горива.

Хидроенергијата е најчесто користениот обновлив извор на енергија во светот. Сепак, додека водата му обезбедува на светот чиста енергија, има и некои недостатоци.

Хидроенергијата е целосно обновлива, што значи дека никогаш нема да исчезне сè додека водата тече. Како резултат на тоа, хидроцентралите се изградени за да траат. Но, за да се изгради хидроцентрала, изворот на проточна вода мора да биде покриен со брана. Ова ги спречува рибите да стигнат до нивното место за размножување, што пак влијае на секое животно во овој синџир на исхрана. Како што водата престанува да тече, живеалиштата покрај реките почнуваат да исчезнуваат.

 

За да се изгради хидроцентрала, изворот на проточна вода мора да биде покриен со брана

Создавањето хидроелектрична енергија не ослободува емисии во атмосферата. Ова е, се разбира, најголемата предност од кој било друг обновлив извор на енергија. Но, додека вистинското производство на електрична енергија во централата не произведува емисии, емисии се создаваат од резервоарите. Растенијата што се наоѓаат на дното на резервоарот почнуваат да се распаѓаат. И кога растенијата умираат, тие ослободуваат големи количини јаглерод и метан.

Хидроенергијата е убедливо најсигурната обновлива енергија достапна во светот. За разлика од сонцето кое заоѓа или ветрот кој стивнува, водата обично има постојан проток. Но иако хидроенергијата е најсигурната обновлива енергија на располагање, таа зависи од количината на вода на која било локација. Така, перформансите на хидроцентралата би можеле значително да бидат погодени од суша.

Хидроцентралите можат да го прилагодуваат протокот на вода. Ова овозможува постројката да произведува повеќе енергија кога тоа е потребно или да го намали производството на енергија кога тоа не е потребно. Ова е нешто што ниту еден друг обновлив извор на енергија не може да го направи. Но, кога се градат брани на повисоки надморски височини, тие претставуваат сериозен ризик за секој град во близина што е под него. Иако овие брани се изградени и се многу силни, сепак постојат ризици.

Фотографија со брана и хидро акумулација

Споредена со заканата од климатските промени, хидроенергијата е подобра од која било фабрика за фосилни горива

Хидротехниката постојано расте додека светот почнува да ја намалува својата зависност од фосилните горива за енергија. Иако има многу добри и лоши страни на хидроенергијата, кога ќе ги споредите со заканата од климатските промени, несомнено е подобра од која било фабрика за фосилни горива.

Хидроелектраните кај нас се акумулациони и проточни, со просечно годишно производство од 1 200 GWh, а вкупната инсталирана моќност изнесува 554 MW, односно 40% од вкупните капацитетите на АД ЕСМ.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии.

Новинарка: Катерина Топалова Дејановска
Снимател: Наке Батев
Монтажа: Ристо Душковски